Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:39

Trách nhiệm đạo đức tác giả

Tác giả (nhóm tác giả) có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Các tác giả gửi bài đến Tạp chí Giáo dục lý luận phải cam kết rằng:

+ Các tác giả tự chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, tính chính xác, tính khoa học, tính pháp lý, bản quyền của bài viết.

+ Bài viết gửi đến Tạp chí Giáo dục lý luận không trùng lắp với các bài nghiên cứu khoa học đã được xuất bản trước đây, bao gồm cả sản phẩm do chính tác giả xuất bản.

+ Tác giả không gửi bài đến tạp chí, tòa soạn khác trong thời gian chờ xét duyệt của Tạp chí Giáo dục lý luận.

+ Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong bài viết phải bảo đảm tính trung thực, không bị chỉnh sửa, xuyên tạc.

+ Bài viết phải có trích dẫn nguồn đầy đủ, chính xác.

+ Trong trường hợp bài viết là sản phẩm của từ hai tác giả trở lên, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc tất cả các tác giả đã đồng thuận với việc xuất bản bài viết trên Tạp chí Giáo dục lý luận, nhóm tác giả phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tác quyền của bài viết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Nội dung các bài viết đăng tải trên Tạp chí Giáo dục lý luận thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả (nhóm tác giả) bài viết đó, không phản ánh quan điểm của Tạp chí Giáo dục lý luận.

 

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN