Thứ Bảy, ngày 30/09/2023, 07:46

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay

Bùi Văn Thanh
Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B06 Nam Định.

(GDLL) - Những năm gần đây, tỉnh Nam Định đã sử dụng mạng xã hội như một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vấn đề này trên địa bàn tỉnh hiện nay.

ASEAN chung tay ứng phó xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng (nguồn: news.vnanet.vn)

Đặt vấn đề

Khi sự phát triển của công nghệ làm cho các thiết bị thông minh ngày càng có nhiều tính năng, tiện ích trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin thì đây cũng chính là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Do đó, cần nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng bằng việc phát huy vai trò định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam.Những năm gần đây, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nam Định quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh phát huy lợi thế của các nền tảng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

1. Mạng xã hội và vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ, và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn, trò truyện trực tuyến, chia sẽ âm thanh, hình ảnh và các dịch vụ tương tự khác.

Mạng xã hội ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet và ứng dụng mạng xã hội hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Một số mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam như: Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Tiktok…

Mạng xã hội với những ưu thế vượt trội về nội dung phong phú, cách thức sử dụng dễ dàng, đối tượng tiếp cận rộng lớn, người dùng không bị bó buộc về thời điểm tiếp cận thông tin, đang là một trong những kênh thông tin quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng còn bộc lộ những điểm hạn chế, khó khăn cho công tác tuyên truyền như một số thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, tin giả, tin xấu độc; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường sử dụng mạng xã hội để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh các hoạt động gây nhiễu loạn thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng. Họ tăng cường xuất bản, phát tán các ấn phẩm trên nhiều website, mạng xã hội phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta.

2. Thực trạng phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua

Nam Định nằm ở phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 9 huyện và thành phố Nam Định (đô thị loại I). Quy mô dân số khoảng 1,87 triệu người.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định luôn được quan tâm, triển khai trên trang thông tin điện tử; cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. Các trang, cổng thông tin điện tử đã kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh đã trở thành kênh thông tin chính thống, thu hút sự truy cập thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm chưa được đăng tải kịp thời, có thời điểm vẫn còn những khoảng trống thông tin; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở một số địa phương, đơn vị chưa được triển khai bài bản, thường xuyên, kịp thời. Một bộ phận người dân thiếu thông tin chính thống đã tin theo những thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Từ nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định đã sử dụng mạng xã hội như một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cấp ủy các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết trong đó đề ra nhiệm vụ cần làm ngay là thành lập và tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; xây dựng lực lượng cộng tác viên, kết nối hoạt động các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 với các trang, nhóm của Trung ương, Quân khu 3 và các địa phương, đơn vị để tăng cường tính đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền. Đồng thời, chỉ đạo Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát huy thế mạnh của các loại hình truyền thông mới để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tuyên truyền chính trị trên địa bàn.

Để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, hàng tháng, Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tham mưu xây dựng Thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác, nhất là trên không gian mạng. Đến nay, tỉnh đã xây dựng 02 trang, nhóm (trang Fanpage Đất Thiên Trường và Nhóm Facebook Nam Định trong tôi), bình quân mỗi năm đăng tải, chia sẻ khoảng 2.500 tin, bài, videoclip với khoảng 500 nghìn lượt người tiếp cận, 35 nghìn lượt người tương tác. Các trang, nhóm đã tập trung tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng lớn của tỉnh cùng hoạt động của các cấp, các ngành; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Trước những vấn đề phức tạp, được người dân quan tâm... Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã chủ động triển khai, chỉ đạo đưa trước thông tin lên các trang, nhóm của tỉnh, tạo tuyến tin, bài cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để định hướng dư luận xã hội, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đồng loạt đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Các cơ quan báo chí của Tỉnh đã lập các trang mạng xã hội để vừa chuyển tải các bài viết trên báo chí theo cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu của người trẻ, vừa tiếp nhận phản hồi về nội dung bài viết một cách nhanh chóng, từ đó nắm bắt sự quan tâm của độc giả đối với nội dung phản ánh. Bên cạnh mạng xã hội Facebook, cổng thông tin điện tử, nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh cũng đã lập nhóm trên Zalo để trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Để góp phần làm trong sạch môi trường không gian mạng, các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thông tin - Truyền thông đã phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước. Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng của Tỉnh đã phối hợp, xác minh, làm rõ và xử lý nhiều trường hợp có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự trên mạng xã hội... Rà soát, theo dõi, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các thông tin xấu độc liên quan đến tỉnh, tham mưu các biện pháp xử lý theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, từ đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu kinh tế cao hơn so với bình quân chung cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang tích cực triển khai sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

3. Một số giải pháp phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới

Từ thực tế trên, để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và các văn bản liên quan nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn thông tin trên không gian mạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, coi đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả, thành công của các hoạt động tuyên truyền.

 Thứ hai, chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin định hướng dư luận, tích cực đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, nhất là khi có các chủ trương, quan điểm mới của Đảng liên quan đến những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí điện tử trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 Thứ ba, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; trong đó, xác định việc phát triển trang, nhóm Facebook, đăng tải thường xuyên, kịp thời các thông tin chính thống, các bài viết đấu tranh phản bác là nhiệm vụ then chốt để chiếm lĩnh tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên không gian mạng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội; đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng tốt tới cộng đồng mạng.

Kết luận

Có thể thấy rằng, việc phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó khẳng định việc sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền của Đảng là tất yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tài liệu tham khảo:

[1] Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Đọc thêm

Phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Cường

(TG) - Khái niệm tổ chức cơ sở đảng được gọi chung cho tất cả Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở tùy thuộc vào số lượng đảng viên và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị cơ sở. Thời gian qua, nội dung phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng: “Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên, trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, đặc biệt là Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về vấn đề này”(1).

Nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Tác giả: Th.S Lê Đình Dương

(GDLL) - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối tượng mà chúng hướng tới là thanh niên, nhất là sinh viên, những người nhạy bén với cái mới, nhưng còn thiếu vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức về chính trị - xã hội. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát

(TG) - Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quan điểm Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc và sự vận dụng quan điểm đó trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Lê Văn Thuật

(GDLL) - Quyền độc lập, tự do của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong đó Người đã chỉ rõ những điều kiện cơ bản để giành, giữ và thực thi quyền độc lập, tự do của dân tộc. Trên cơ sở phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc, bài viết luận giải một số vấn đề xây dựng, củng cố và phát huy những điều kiện nhằm giữ vững quyền độc lập tự do của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

(GDLL) - Cách mạng Tháng Tám 1945 là biểu hiện cao nhất, kết quả minh chứng rõ nhất cho một hành trình dài Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện để hiện thực hóa khát vọng đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Bài viết phân tích vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đó là: định hình đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn; dự báo sớm, nhận định đúng thời cơ cách mạng; phân hóa đối tượng, tranh thủ tận dụng hiệu quả sự giúp đỡ của các lực lượng; kiên quyết, kịp thời lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công.